POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

Ovom Politikom zaštite osobnih podataka društva VENEFICUS d.o.o., Šibenska 13, 21000 Split, OIB: 54688366525 kao voditelja obrade osobnih podataka utvrđuju se uvjeti i načini prikupljanja i obrade osobnih podataka sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (dalje u tekstu: Uredba), te sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

Kao voditelj obrade obrađujemo osobne podatke ispitanika (korisnika usluga, posjetitelja web stranice, podnositelja zahtjeva/upita i drugih osoba) poštujući sve relevantne propise, primjenjujući načela i uvjete obrade osobnih podataka utvrđenih važećim propisima, te na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. u skladu s važećim pravilima o zaštiti osobnih podataka

1. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

1.1. Društvu VENEFICUS D.O.O. kao voditelju obrade osobnih podataka izrazito je važno zaštititi sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka u našem poslovanju stoga poslujemo u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 (GDPR) i mjerodavnim zakonima o zaštiti osobnih podataka. Nadamo se da će Vam dolje opisana politika pomoći da razumijete koje podatke voditelj obrade može prikupljati, na koji način koristi i čuva te podatke te s kime ih smijemo dijeliti.
Voditelj obrade neće prikupljati nikakve osobne podatke o Vama (npr. Vaše ime, adresu, telefonski broj ili e-mail adresu), osim u slučajevima kada nam ih Vi dobrovoljno odlučite dati (primjerice, prilikom rezervacije termina, upita o uslugama i sl.), odnosno, date svoj pristanak (privolu) ili ukoliko nije drugačije propisano mjerodavnim zakonima i propisima za zaštitu Vaših osobnih podataka.
Kao Voditelj obrade obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nužni u i to u sljedeće svrhe:
- Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu provedbe komunikacije s Vama: kada nam se obratite s upitom za naše usluge, zahtjevom za ponudu ili s primjedbom na naše usluge, obrađivat ćemo podatke koje ste nam dostavili kako bismo Vas povratno kontaktirali i postupili prema Vašem zahtjevu.
- Vaše osobne podatke koji su nužni kod rezervacije smještaja i drugih hotelskih sadržaja: kada ste zainteresirani za smještaj ili druge usluge koje nudimo, Vaše podatke prikupljamo kako bismo mogli pratiti popunjenost hotelskih kapaciteta te kako bismo pravovremeno i uredno dogovorili, organizirali i izvršili usluge koje ste tražili,
- Vaše osobne podatke koji su nužni prijava i odjava smještaja gosta: ako koristite usluge smještaja u našem hotelu, zakonski smo obvezni prikupiti određene osobne podatke radi evidentiranja Vašeg dolaska,
- Vaše osobne podatke koji su nužni za pružanje i naplata hotelskih usluga: za vrijeme Vašeg boravka u hotelu, prikupljamo podatke o specijalnim zahtjevima koje ste imali kako bi Vam mogli pružiti očekivanu razinu gostoprimstva.
- Vaše osobne podatke koji su nužni za organizaciju događanja: kako bismo mogli ispuniti svoju ugovornu obvezu, Vaše osobne podatke prikupljamo kada ste Vi organizator događaja. U slučaju kada ste Vi sudionik ili posjetitelj događaja u našem prostoru, možemo prikupljati podatke koji nam omogućuju davanje uputa i informacija o događanjima;
- Vaše osobne podatke koji su nužni radi isključivo u svrhu sigurnosti osoba i imovine putem video nadzora: dio prostora hotela i područja oko hotela je pod video nadzorom, o čemu su istaknute vidljive obavijesti sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Video nadzor je definiran Pravilnikom o video nadzoru a za više informacija možete se obratiti našem imenovanom službenik za zaštitu podataka na e-mail adresu gdpr@veneficus.hr. suradnje s vama kao našim dobavljačima i poslovnim partnerima

1.2. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe i to:
- u svrhu boljeg funkcioniranja svih značajki Internetske stranice https://www.briig-hotel.com/hr i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.
- u svrhu praćenja i unaprjeđenja kvalitete usluga: Vaše zadovoljstvo iznimno nam je bitno te u tu svrhu koristimo upitnike u kojima možete ocijeniti naše usluge i iznijeti primjedbe. Pritom sami odlučujete hoćete li popuniti takve upitnike te hoćete li i u kojoj mjeri u njima navesti osobne podatke;
- u svrhu povezivanja s nama putem društvenih mreža u svrhu odgovaranja na Vaše upite;
- obrada Vaše molbe ili prijave za posao u našim poslovnim jedinicama
- fotografiranje događanja i aktivnosti koje organiziramo;
- slanja newslettera.

2. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)Na internetskim stranicama koriste se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu. Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Zakon o elektroničkim komunikacijama propisuje da možemo pohraniti kolačiće na vašem uređaju ako su oni nužno potrebni za rad ove stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebna nam je vaša privola. Ova Stranica koristi različite vrste kolačića. Neke kolačiće postavljaju treće strane koje se pojavljuju na našim stranicama.

Nužni kolačići

Nužni kolačići pomažu da web-lokacija bude korisna, omogućujući osnovne funkcije kao što su navigacija po Stranici i pristup sigurnim područjima web-lokacije. Web-lokacija ne može ispravno funkcionirati bez tih kolačića. Nužni se kolačići mogu pohraniti neovisno o privoli korisnika Stranice u skladu sa zakonskim propisom.

Analitički kolačići

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju web-lokaciju, na primjer koje stranice posjetitelji najčešće posjećuju. Koristimo ih kako bismo poboljšali funkcioniranje naše web-lokacije. Međutim, neki od njih mogu biti kolačići trećih strana, a podaci koje prikupljamo mogu se svrstati u namjene koje su nama kao vlasniku Stranice nepoznate. Za više informacija vidite pravila o privatnosti tih procesora treće strane.

Marketinški kolačići

Marketinški kolačići koriste se za praćenje posjetitelja kroz web – stranice. Namjera je prikazivanje oglasa koji su relevantni određenom korisniku i potiču ga na sudjelovanje, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana.

Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju: Facebooka i Instagrama

Na svojim web stranicama voditelj obrade može integrirati ili ima integrirane komponente poduzeća Facebook i Instagrama

Facebook i Instagram su društvene mreže, kojima je operativno društvo Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska. Pravila za zaštitu podataka koju su objavili Facebook i Instagram, dostupna su na adresi https://facebook.com/about/privacy/
i https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content te pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka na tim društvenim mrežama.

Upravljanje privolama
Dodijeljene nam privole možete uvijek opozvati. Ako opozovete dane privole, Vaše podatke više nećemo obrađivati u navedene svrhe, ali to ne utječe na zakonitost obrade prije opozivanja privole.

3.KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici : https://www.briig-hotel.com/hr
Vaša prava su:
3.1. Pravo na pristup osobnim podacima
Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.
3.2. Pravo na ispravak osobnih podataka
Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.
Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.
3.3. Pravo na brisanje
Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu;
osobni podaci nezakonito su obrađeni;
osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade
osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.
3.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe
Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:
radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
3.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:
osporavate njihovu točnost
ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
3.5. Pravo na prigovor
Ako se prilikom obrade Vaših podataka pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

4.DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo proslijediti izvršiteljima obrade s kojima smo sklopili ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama, i to kako slijedi:
- pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga,
- subjektima potrebnima za izvršavanje događanja - fotografiranje događanja,
- ovlaštenim PR i marketinškim agencijama i subjektima koji su direktno uključeni u provedbu i realizaciju pojedinih događanja
- subjektima koje smo ovlastili za obradu Osobnih podataka, koji su podvrgnuti odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (npr. knjigovodstveni servis, medijska agencija za slanje newsletter-a, digitalna agencija za administriranje društvenih mreža itd),
- službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (u svrhu zaštite i obrane naših prava i/ili imovine ili da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite osobne sigurnosti naših gostiju, radnika, Stranice ili javnosti, sukladno zakonskoj obvezi koju imamo kao pružatelj usluga smještaja u hotelu),
- našim pravnim savjetnicima u slučaju potrebe prosljeđivanja podataka radi pravnih postupaka,
- poduzeću preko kojeg se vrši plaćanje hotelskog smještaja u slučaju korštenja web forme na ovoj stranici a to je poduzeće: PHOBS d.o.o., Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik, Croatia, OIB: 09221756952. Zaštitu osobnih podatka navedene tvrtke potražite na linku:
https://phobs.net/privacy-policy/
- poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama,
- medijskim kućama i agencijama za digitalni marketing u svrhu objave fotografija u tiskanim medijima, na web stranicama i društvenim mrežama,
- u slučaju kada ste organizator događaja koji se odvija u našem prostoru i tražite usluge u svezi takvog događaja, na vaš zahtjev možemo podijeliti informacije o događaju s trećim osobama koje vam mogu poslati ponude za usluge koje zatražite (što je obično ograničeno na vaše ime i prezime i kontakt podatke)
U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. Dakle, Vaši podaci mogu se prosljeđivati drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.
Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

5. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.
Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima. Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

6.VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

7. PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA - KONTAKT INFORMACIJE

Radi ostvarivanja svojih prava možete se može obratiti imenovanom službeniku za zaštitu osobnih podataka slanjem pisane obavijesti odnosno zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka elektroničkom poštom na e-mail adresu gdpr@veneficus.hr . ili poštom na adresu: briig boutique hotel, Prilaz Braće Kaliterna 1, Bačvice, 21000 Split, Hrvatska.

8. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

9. PITANJA I KOMENTARI

Voditelj obrade će odgovoriti na sve zahtjeve ispitanika sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR). Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o politici zaštite podataka te kako bismo odgovorili na sve Vaše upite u svezi obrade Vaših osobnih podataka molimo Vas da nas kontaktirate pisanim putem na e-mail adresu imenovanog službenika za zaštitu podataka: gdpr@veneficus.hr.