briig Hotel Croatia

Posebna ponuda

Briig je drugačije mjesto, mjesto za drugačije posjetitelje. Za one koji u najvećem gradu Jadrana ipak očekuju pronaći vrjednija, bogatija i profinjenija iskustva. Samim tim, ponuda i suradnje koje smo ostvarili zaista nas diferenciraju od standardne hotelske ponude.

Posebna ponuda za direktne rezervacije

Posebna ponuda za direktne rezervacije

Paket vrijedi za razdoblje od 01.10.-31.10.2022.

Garantirani popust: -10 % cijene smještaja u odnosu na trenutnu ponuđenu dnevnu cijenu

Restaurant offer

Restaurant offer

Od 01.06. novi menu u restoranu Median!

Spa offer

Spa offer

Prigrlite Dalmaciju na svom dlanu i počastite se ekskluzivnim konceptom boravka na briig način.