Događanja

Briig hotel pruža posebna, sofisticirana iskustva svakom gostu.

Događanja

Posebna atmosfera gdje se svatko osjeća ugodno kao kod kuće, gdje se rado susrećemo i vraćamo.

Događanja

Centralna lokacija društvenog, kulturnog, poslovnog događanja lokalnih i stranih gostiju u gradu Splitu.