Pravila privatnosti na web stranici www.briig-hotel.com

Datum stupanja na snagu 19.09.2019.

Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka?

Društvo VENEFICUS d.o.o., Šibenska 13, 21000 Split, OIB: 54688366525, e-mail: info@briig-hotel.com (u nastavku “Voditelj obrade“) poštuje vašu privatnost i obvezuju se zaštititi je tijekom i nakon vašeg posjeta ovoj web stranici (dalje u tekstu „Stranica“), posjeta našim poslovnim lokacijama te kada koristite bilo koji od naših proizvoda ili usluga. U svrhu zaštite obrađenih osobnih podataka postavili smo odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke. Međutim, zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između vas i nas ili informacije pohranjene na ovoj Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana. Stoga imamo pravila koja određuju kako će se vaši osobni podaci obrađivati i zaštititi.

Pristupom stranici, pristupom našim poslovnim lokacijama te rezervacijom i/ili kupnjom bilo kojeg od naših proizvoda ili usluge prihvaćate ova Pravila Privatnosti. Ova Pravila Privatnosti podložna su promjenama, a datum zadnje izmjene naznačen je u naslovu.

Kao Voditelj obrade obrađujemo vaše osobne podatke u skladu s važećim pravilima o zaštiti osobnih podataka, posebno u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u nastavku: Opća uredba) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Vrste osobnih podataka koji će biti obrađivani, svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka

Kao Voditelj obrade obrađujemo vaše osobne podatke i to npr. informacije pomoću kojih vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona, fotografija i snimka, IP adresa, podaci vezani uz naplatu te ostali osobni podaci ako ih iznosite u komunikaciji sa nama, kod izvršavanja ugovornog odnosa, sudjelovanja na događajima, pristupom ovoj stranici ili pristupom na naše poslovne lokacije (“Osobni podaci“) i to u sljedeće svrhe:

Prikupljamo samo one podatke koji su nam nužni radi ostvarenja iznad navedenih svrha. Ovisno o okolnostima, to može uključivati sljedeće: Vaše kontakt podatke, informacije u vezi s Vašom rezervacijom, boravkom ili posjetom hotelu, Vaše preferencije, ime i prezime, datum rođenja, spol, broj identifikacijske isprave, broj kreditne kartice, država rođenja, državljanstvo, broj vize ukoliko podliježete viznom režimu, mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku, datum dolaska u objekt i datum odlaska, osobna potrošnja, informacije o zračnoj liniji i vozilu kojim dolazite do našeg hotela, dojmove o našim uslugama (ako u upitnicima odlučite navesti osobne podatke), podatke o događanjima koje organizirate u našem prostoru i imenima sudionika takvih događanja, ali i druge podatke koje nam sami date ili koje dobijemo u iznad navedene svrhe. Osim navedenih podataka o Vama, gornje podatke također možemo tražiti i o osobama koje putuju s Vama.

Podatke o zdravlju, religijskim ili filozofskim uvjerenjima te druge osjetljive podatke prikupljat ćemo jedino ako nam ih Vi sami dobrovoljno date kako bismo Vas bolje uslužili ili zadovoljili Vaše posebne zahtjeve i potrebe (npr. pružanje pristupa za invalidne osobe, izbjegavanje posluživanja hrane na koju ste alergični i slično).

Potreba za prikupljanjem iznad navedenih podataka može proizlaziti iz naše zakonske obveze, radi sklapanja i izvršenja usluga iz ugovora, na temelju legitimnog interesa ali i na temelju Vaše privole. Kada je privola temelj za prikupljanje podataka, to ćemo jasno naznačiti. Obrada Osobnih podataka ograničena je samo za svrhu za koju su isti prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti.

Kada obrađujemo podatke na osnovu vaše privole, obrađujemo samo one osobne podatke koje ste nam dobrovoljno dali prilikom komunikacije s nama, radi odgovora na vaša pitanja ili obrade vaše molbe za posao ili rezervacije smještaja. Svrha obrade je u poduzimanju koraka po vašem zahtjevu npr. odgovor na pitanja i komentare, zaprimanje ponuda, izvršavanja rezervacija, komunikacija o vašim aktivnostima na stranici, obradi otvorenih molbi i molbi na raspisane natječaje.

Na osnovu legitimnog interesa obrađujemo osobne podatke kad pristupate našoj Stranici (IP-adresa), kad fotografiramo događanja i aktivnosti koje organiziramo, kao i kad vas snimamo nadzornim kamerama prilikom posjeta našim poslovnim lokacijama. Ukoliko organiziramo event i druge aktivnosti za vrijeme kojih ćemo fotografirati i snimati goste, to ćemo činiti ili na osnovu legitimnog interesa o čemu ćete unaprijed i prije ulaska u prostor snimanja/fotografiranja biti obaviješteni ili će se od Vas prethodno zatražiti privola. Svrha ove obrade uključuje i postupak istraživanja sumnji na prijevaru, uznemiravanje, fizičke prijetnje ili druga kršenja pravila Stranice ili bilo kakvo sumnjivo ponašanje koje smatramo nepristojnim. Snimke/slike sudionika na našim događanjima obrađujemo u svrhu promocije događanja. Naš je legitiman interes je također da postojećim korisnicima naših usluga i kupcima naših proizvoda dostavljamo i newsletter.

Radi izvršenja ugovorne obveze te na osnovu zakonskih i podzakonskih propisa dužni smo obrađivati vaše osobne podatke kad kupujete naše proizvode ili koristite naše usluge. Posebno se vrši obrada podataka poslovnih partnera i dobavljača (npr. dogovori oko izvršavanja usluga), uz to obrađujemo i kontakt podatke poslovnih partnera koji su fizičke osobe te njihovih zaposlenika (npr. ime i prezime, broj službenog telefona / mobitela, e-mail adresa), kao i kupaca u svrhu izdavanja računa.

Newsletter

Putem Newslettera dostavljamo vam informacije vezane za događanja koje organiziramo samostalno ili u suradnji s poslovnim partnerima. Newsletter se šalje ovisno kako se kako se približava određeno događanje ili druga aktivnost koju organiziramo. Svakom primatelju Newslettera je omogućeno jednostavno i brzo odjavljivanje jednim klikom za odjavu koji sadrži svaki Newsletter.

Newsletter šaljemo temeljem legitimnog interes postojećim korisnicima naših usluga i kupcima naših proizvoda. Podaci se čuvaju dok ne prigovorite slanju Newslettera temeljem legitimnog interesa.

Otvorene molbe za posao i raspisani natječaji

Otvorene molbe kandidata koji žele raditi kod nas te molbe kandidata za natječaje koje raspisujemo obrađujemo na način da tim osobnim podacima pristup imaju samo ovlaštene osobe, a podaci se čuvaju 2 godine od dana zaprimanja otvorene molbe.

Video nadzor

U našim prostorijama koristimo video nadzor u sljedeće svrhe:

Obrada osobnih podataka dobivena video nadzorom vrši se na osnovu legitimnog interesa za zaštitom osoba i imovine. Snimke se automatski brišu protekom roka od maksimalno 6 mjeseci presnimavanjem novijeg sadržaja. Pristup sustavu video nadzora imaju samo osobe kojima je to nužno za izvršavanje njihovih zadataka, a snimke se pregledavaju samo u slučaju kad saznamo da postoji opravdan razlog kojim se postiže jedna od iznad navedenih svrha (i to uz odobrenje ovlaštene osobe), pri čemu se jedino snimke relevantne za takve razloge mogu izuzeti i čuvati duže, dok za to postoji potreba i pravni temelj. Snimke video nadzora ne dostavljamo trećim osobama, osim kada za to postoji zahtjev ili nalog nadležnog državnog tijela (npr. policija, državno odvjetništvo, sudovi, inspektorat rada). Snimke se mogu koristiti kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, sukladno važećim procesnim pravilima primjenjivim u takvom postupku. Sustav video nadzora nije povezan s drugim sustavima niti koristimo video nadzor za profiliranje ili automatsko donošenje odluka.

Pohrana osobnih podataka

Osobne podatke obrađujemo samo za vrijeme koje je potrebno za postizanje svrhe obrade istih.

Osobne podatke koje obrađujemo na osnovu privole obrađujemo samo dok ne povučete privolu, dok obradi osobnih podataka na osnovu legitimnog interesa možete prigovoriti. Otvorene molbe i molbe za raspisane natječaje čuvamo 2 godine od dana zaprimanja istih. Ostale Osobne podatke koje obrađujemo na osnovu Vaših upita, rezervacija, narudžbi itd., čuvamo najduže 6 mjeseci od zaprimanja istih, a podatke poslovnih partnera i dobavljača čuvamo do prestanka poslovne suradnje te ih ne dostavljamo trećim osobama niti iznosimo u treće zemlje. Pritom ne prikupljamo nikakve podatke privatne naravi, već one podatke vezane za ispunjavanje radnih zadataka.

Sve ostale osobne podatke koje obrađujemo na osnovu izvršavanja ugovornog odnosa i na osnovu zakonske obveze, pohranjujemo sukladno pozitivnim propisima u kojima je vrijeme pohrane istih utvrđeno (npr. Zakon o računovodstvu). Iznimno, Vaše osobne podatke čuvat ćemo duže od navedenih rokova kada je to potrebno radi ostvarivanja međusobnih pravnih zahtjeva.

Istekom rokova pohranjene osobne podatke ispisane na papiru uništit ćemo na siguran način, primjerice rezanjem ili paljenjem, dok ćemo podatke u elektroničkom obliku nepovratno brisati.

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni u sljedećim slučajevima:

Prijenos Osobnih podataka u treće zemlje

Podaci koje prikupimo pohranjujemo unutar Europske unije (EU) i Europskog gospodarskog područja (EGP) osim Švicarske, ali se također mogu prenijeti i obrađivati u zemlji izvan EU i EGP-a, posebno SAD-e. Svaki takav prijenos osobnih podataka provest će se u skladu s primjenjivim pravnim propisima. Za prijenose izvan EGP-a koristimo Standardne ugovorne klauzule, odluke o primjerenosti, odgovarajuće zaštitne mjere dok je svaki prijenos u SAD-e pokriven sporazumom Privacy Shield između Europske Unije i SAD-a, čime se jamči adekvatna zaštita osobnih podataka.

KolačićiNaša web stranica koristi kolačiće. Svoju privolu za kolačiće uvijek možete promijeniti pritiskom na gumb iznad.

Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika. Zakon o elektroničkim komunikacijama propisuje da možemo pohraniti kolačiće na vašem uređaju ako su oni nužno potrebni za rad ove stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebna nam je vaša privola. Ova Stranica koristi različite vrste kolačića. Neke kolačiće postavljaju treće strane koje se pojavljuju na našim stranicama.

Nužni kolačići

Nužni kolačići pomažu da web-lokacija bude korisna, omogućujući osnovne funkcije kao što su navigacija po Stranici i pristup sigurnim područjima web-lokacije. Web-lokacija ne može ispravno funkcionirati bez tih kolačića. Nužni se kolačići mogu pohraniti neovisno o privoli korisnika Stranice u skladu sa zakonskim propisom.

Ime kolačića: PH_HPXY_CHECK
Pružatelj: mpg.hr
Svrha: Nužan za korisničko pretraživanje. Služi za normalno funkcioniranje web stranice.
Trajanje: sesija

Ime kolačića: cookieControl i cookieControlPrefs
Pružatelj: mpg.hr
Svrha: Nužan za prihvaćanje privole za kolačiće.
Trajanje: 30 dana

Analitički kolačići

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju web-lokaciju, na primjer koje stranice posjetitelji najčešće posjećuju. Koristimo ih kako bismo poboljšali funkcioniranje naše web-lokacije. Međutim, neki od njih mogu biti kolačići trećih strana, a podaci koje prikupljamo mogu se svrstati u namjene koje su nama kao vlasniku Stranice nepoznate. Za više informacija vidite pravila o privatnosti tih procesora treće strane.

Ime kolačića: _ga
Pružatelj: Google Analytics | Google Ireland Ltd. | analytics.google.com | +35314361000
Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin, 4, Ireland
Svrha: koristi Google Analytics za razlikovanje korisnika
Trajanje: prema zadanim postavkama ističe nakon 2 godine. Temelji se na privoli ispitanika.

Ime kolačića: _gat
Pružatelj: Google Analytics | Google Ireland Ltd. | analytics.google.com | +35314361000
Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin, 4, Ireland
Svrha: koristi Google Analytics za regulaciju stope zahtjeva
Trajanje: privremeni kolačić, ističe nakon 1 minutu. Temelji se na privoli ispitanika.

Ime kolačića: _gid
Pružatelj: Google Analytics | Google Ireland Ltd. | analytics.google.com | +35314361000
Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin, 4, Ireland
Svrha: koristi se za identifikaciju korisnika
Trajanje: privremeni kolačić, ističe nakon 24 sata. Temelji se na privoli ispitanika.

Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju: Facebooka i Istagrama

Na svojim web stranicama voditelj obrade može integrirati ili ima integrirane komponente poduzeća Facebook i Instagrama

Facebook i Instagram su društvene mreže, kojima je operativno društvo Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska. Pravila za zaštitu podataka koju su objavili Facebook i Instagram, dostupna su na adresi https://facebook.com/about/privacy/ i https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content te pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka na tim društvenim mrežama.

Upravljanje privolama

Dodijeljene nam privole možete uvijek opozvati.

Ako opozovete dane privole, Vaše podatke više nećemo obrađivati u navedene svrhe, ali to ne utječe na zakonitost obrade prije opozivanja privole.

Vaša prava

a) Pravo na ispravak:

Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

b) Pravo na pristup:

Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe zatražiti pristup tim podacima.

c) Pravo na brisanje:

Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi vođenja pravne obveze kojom se zahtjeva obrada.

d) Pravo na ograničenje obrade:

Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

• ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka;
• ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima;
• ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili;
• ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka.

e) Pravo na prenosivost podataka:

Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

• ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi izvršenja ugovora i
• ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na prigovor:

• Ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite naših podataka.
• Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, a to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14 , Zagreb.

Ostvarivanje prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz ovih pravila privatnosti ili nam pošaljite e-mail na info@briig-hotel.com

Kad podnesete zahtjev radi ostvarivanja svojih prava dužni smo prvo utvrditi identitet i tu svrhu ćemo zatražiti dodatne informacije radi provjere istog. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

Promjene i ažuriranja naših pravila privatnosti

Pridržavamo si pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti.